HANDELSBETINGELSER

Grand Balkan Event
VILKÅR & HANDELSBETINGELSER

1. PARTERNE
Disse handelsbetingelser er gældende for personer og/eller virksomheder, som køber billetter til Grand Balkan Event arrangementer. Personer/virksomheder som køber billet til Grand Balkan Event arrangementer benævnes i det følgende som ’køber’. Den ansvarlige arrangør af koncerten, benævnes i det følgende som ’arrangør’. Den aktuelle udgave af Grand Balkan Event arrangementer benævnes i det følgende som ’arrangementet’.

2. ARRANGØR
Arrangøren er:
Grand Balkan Event ApS
Nils Erlings Allé 2 
5250 Odense Sv
Telefon: +45 71 33 99 33
E-mail: Info@grandbalkanevent.dk 
Web: www.grnadbalkanevent.dk
CVR: 42 59 49 97

3. OMFANG
Disse handelsbetingelser vedrører købers køb af billet til arrangementet, ligesom de
vedrører arrangørens efterfølgende brug af de informationer, som køber har registreret i forbindelse med købet. I forbindelse med køb af billet gemmes en række data om køber såsom navn, adresse, telefon og e-mail. Informationerne anvendes dels til at kunne verificere og gennemføre købers køb, og dels til at kunne servicere køber, øvrige publikummer på arrangementet og optrædende orkestrer i forhold til kommunikation mellem disse, almindelig præsentation af køber m.v. Informationer videregives ikke til tredjepart.

4. BETALING
Der kan i købsprocessen betales med ALLE gængse kreditkort og MobilePay.
Al kommunikation i forbindelse med betaling foregår krypteret via betalings-gatewayen NETS. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ej heller arrangøren, som kun fra NETS oplyses om betalingens korrekte gennemførelse (eller fejl/afvisning), ikke om betalingskortoplysninger eller tilsvarende. Arrangøren gemmer således ikke betalingskortoplysninger eller andre følsomme betalingsoplysninger, kun hvorvidt betalingen er gennemført, hvilken dato betalingen er gennemført, og det af køber betalte beløb (inklusiv valuta).

5. PRISER
Hvis intet andet er angivet, er alle priser i danske kroner og inklusive moms.
Udover prisen nævnt i arrangørens anmodningsproces, tillægges købet også et betalingskort-gebyr hos NETS. Gebyrets størrelse afhænger af det anvendte betalingskort og købssummen, og vil fremgå af NETS betalingsside, inden selve betalingen godkendes af køber og betalingen gennemføres.

6. BILLET, LEVERING OG FREMMØDE
Billetten fremsendes kun elektronisk som PDF-dokument til købers angivne e-mailadresse, med mindre at køber har valgt anden leveringsform under købsprocessen. Dvs. billetten fremsendes med andre ord ikke i fysisk form til købers postadresse.
Det påhviler derfor køber at opbevare PDF-dokumentet på forsvarlig vis, da billetten er eneste adgangsgivende dokument til arrangementet. Ved fremmøde til arrangementet påhviler det køber at medbringe billetten i udprintet form.
Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed. Såfremt køber er handicappet, kan købers eventuelle medhjælper (én person) få adgang til arrangementet, såfremt medhjælper fremmøder sammen med køber og såfremt medhjælper kan fremvise gyldigt handicap- ledsagerbevis.

7. FORTRYDELSE OG REFUNDERING
Køb af billetter er som udgangspunkt bindende.
I henhold til §18 i Lov om forbrugeraftaler, er købet ikke omfattet af fortrydelsesretten.

8. KLAGEMULIGHED
Eventuelle klager fra køber over arrangør eller arrangementet skal rettes til info@grandbalkanevent.dk

9. DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER – PERSONDATAPOLITIK
Arrangøren forbeholder sig ret til at opbevare personlige information om køber i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail, firmanavn m.fl. Vi behandler naturligvis alle dine oplysninger fortroligt, og udleverer ikke din e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger om dig til tredjemand. Når du besøger vores hjemmeside samt vores Facebook og Instagram-side, monitorerer og opbevarer vi data vedrørende din adfærd på disse sider for at optimere brugeroplevelsen og for at udøve relevant markedsføring herefter. KØBERS TILLADELSE AF RETTIGHEDER: Når du køber billet til Grand Balkan Event arrangementer og opholder dig på koncertens arealer, accepterer du samtidig, at vores fotografer kan tage billeder/optage video, hvor du fremgår, som vi efterfølgende benytter i vores markedsføring eller til redaktionelle formål. Grand Balkan Event er ikke forpligtet til at yde dig kompensation herfor.

10. KOMMERCIELLE RETTIGHEDER
Grand Balkan Event merchandise, navn, logo m.m. må ikke være genstand for kommerciel udnyttelse, videresalg med profit, konkurrencer, præmier eller lignende overdragelser. Det er således ikke tilladt at udlodde billetter i konkurrencer og lign. for at fremme kommercielle interesser uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra Grand Balkan Event.

11. FRASIGELSE AF ANSVAR
Arrangementet er kun at betragte som værende aflyst, hvis det i sin helhed ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, kunstnerisk indhold, dato, delvis gennemførelse m.v. er således ikke en aflysning, og købers udgifter refunderes derfor normalt ikke.
Aflysning af arrangementet på grund af force majeure giver under normale omstændigheder ikke anledning til refusion af købers udgifter.

12. AFLYSNINGSPOLITIK
Refundering af billet sker kun i tilfælde af annullering/aflysning af hele koncerten.
Eventuelle henvendelser i denne forbindelse skal ske til Grand Balkan Event på mail info@grandbalkanevent.dk. Grand Balkan Event forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet.

13. TRYK- OG SKRIVEFEJL
Vi tager forbehold for tryk- og skrivefejl på arrangørens webshop, billesalgsside samt hjemmeside.

14. IKRAFTTRÆDEN
Disse handelsbetingelser træder i kraft 1. September 2021.